Vergoedingen

Bril Vergoedingen 2018:

Natuurlijk heeft u bij ons ook recht op vergoeding als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de meeste gevallen wordt de bril dan helemaal of deels vergoed. Klik op het plaatje hieronder om te zien welke vergoeding u krijgt met uw verzekeringspakket. Dit bedrag kunnen wij voor u declareren en halen dit dus ook van het totaal bedrag af. Omdat het uit het aanvullende pakket komt wordt dit niet van uw eigen risico afgehaald.

2018_Vergoedingen

 

Hoortoestel Vergoedingen 2018 :

Kijk op www.hoorzorgaanhuis.nl daar vindt u bij elke categorie de vergoeding die hoort bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verzekerd bij achmea of menzis, ook dan kunt u bij ons terecht voor uw hoortoestellen. De daarbij behorende eigen bijdrage wordt met u in een persoonlijk gesprek doorgenomen.

 

Hoe zit het met mijn eigen risico?
Het verplichte eigen risico is in 2018 nog steeds € 385,-. Dit eigen risico wordt besteed voor verschillende zorgkosten, waaronder de aanschaf van hoortoestellen.
Let u er wel op, dat uw wettelijk verplichte eigen risico bij uw zorgverzekeraar, indien deze nog open saat, wordt verrekend met de 75% vergoeding!

Zelf kopen = zelf bepalen
Uiteraard heeft u volledige keuzevrijheid en bent u niet gehouden aan een categorie indien u uw hoortoestel zelf aanschaft. U kunt dan volledig zelf uw merk en type hoortoestel kiezen. In een aantal gevallen kunt u de nota alsnog indienen bij uw zorgverzekeraar en verzoeken om vergoeding. Tevens zijn de kosten van hulpmiddelen, waaronder hoortoestellen waarschijnlijk ook in 2018 fiscaal aftrekbaar. Hierdoor is het soms aantrekkelijker om gebruik te maken van de fiscale regeling in combinatie met absolute keuzevrijheid.

Verminderd horen
Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet u een gehoorverlies van minimaal 35 decibel (dB) hebben aan tenminste één oor.

Heb ik nog keuzevrijheid?
Afhankelijk van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent is het mogelijk om een toestel uit een andere (duurdere) categorie te kiezen en zelf het verschil bij te betalen. U heeft dus keuze, maar niet altijd volledige keuzevrijheid.

Hoe komt de keuze tot stand?
Zorgverzekeraars hebben een protocol ontwikkeld dat ervoor moet zorgen dat de hoortoestelselectie op objectieve en onafhankelijke wijze tot stand komt. Het protocol schrijft voor dat er naast een audiometrische test een aantal aspecten van de gehoorbeperking in kaart moeten worden gebracht. Deze aspecten worden in kaart gebracht met behulp van een vragenlijst.

Wat is de Amsterdamse Vragenlijst?
Eén van de onderdelen van het protocol waarmee audiciens nu moeten werken, is een vragenlijst. Deze vragenlijst, ook wel de Amsterdamse Vragenlijst genoemd, geeft inzicht in de “hoorproblemen”.

Wat wordt bedoeld met de vijf categorieën?
Er is een breed scala aan hoortoestellen beschikbaar. Al deze hoortoestellen zijn ingedeeld in vijf functionele categorieën. Aan de hand van uw audiogrammen en de uitkomst van de door u ingevulde vragenlijst, weet de audicien in welke categorie u valt. Samen met de audicien gaat u nu op zoek naar het hoortoestel binnen deze categorie dat het beste bij u past.

Wat moet ik zelf betalen?
Hoortoestellen worden in 2018 door de zorgverzekeraars voor volwassenen voor 75% vergoed. Zelf betaalt u dus 25% van de prijs van het hoortoestel (uitgezonderd Achmea en Menzis). Voor kinderen geldt deze eigen bijdrage van 25% niet en is de vergoeding 100%.
Dit geldt alleen voor hoortoestellen uit de voor u vastgestelde categorie. Soms is een extra vergoeding mogelijk vanuit een aanvullende verzekering. Dit kunt u terugvinden in uw polis.
Nieuw per 2016: Eigen bijdrage hoortoestel kinderen tot 18 jaar afgeschaft

Krijg ik andere hoorhulpmiddelen nog vergoed?
Hoorhulpmiddelen anders dan een hoortoestel, worden volgens de nieuwe regeling voor 100% vergoed en in eigendom of in bruikleen verstrekt.

Kan ik via het UWV nog een aanvullende vergoeding krijgen?
Het UWV verstrekt geen (aanvullende) vergoedingen meer voor hoortoestellen of andere hoorhulpmiddelen die u nodig heeft om uw werk goed te kunnen uitvoeren. Of u in aanmerking komt voor een aanvullende vergoeding, wordt bepaald door het nieuwe protocol. Als dat inderdaad het geval is, loopt de vergoeding via de zorgverzekeraar. Een apart traject via het UWV is dus niet meer nodig.

Hier nog een uitgebreide uitleg